Добродошли

Предузеће за производњу, истраживање, развој и инжењеринг у хемији, биохемији, биотехнологији, хемијском инжењерству и процесној опреми!

Квалитет производа је гарантован и под сталном је контролом институција овлашћених за издавање сертификата о квалитету а атеста, који прате сваки артикал.Производња је организована по принципу "за познатог купца". Стандарди за квалитет производа су усаглашени са, у свету важећим, најстрожијим нормама.