ЦЕНТРАЛА

Ванђела Томе 19
11040 Београд
Србија

Телефон: 011 / 476-570


ПОГОН

Ослобођења 26а
11090 Београд-Кнежевац
Србија

Телефон: 011 / 3565-573, 3565-594


Email: nrk@sbb.rs


Подаци о фирми:

Матични број: 07476116
ПИБ: 100372894

Бројеви рачуна:

310-151942-93 (NLB-LHB banka, Beograd)
170-30009290000-98 (Unicredit Bank, Beograd)