Привредно друштво НРК ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. је основано марта месеца 1990. године. Коначна организација предузећа извршена је јула 1992. године. Месеца јула 1994. године почела је реализација заједничких улагања са ДП 19 ДЕЦЕМБАР из Подгорице у обасти производње супстанци за специјалне намене. Да би се остварили стратешки задаци које је НРК ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. поставио, неопходна су била истраживања и развој што се остварује кроз рад ауторских тимова које чине врхунски истраживачи и стручњаци из области делатности предузећа. Развој и освајање нових програма реализује се у научно-истраживачко развојним лабораторијама најеминентнијих институција у земљи, са којима НРК ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. има уговоре о истраживачко-развојној и производно-пословно-техничкој сарадњи, који обезбеђују пословно-правну сигурност свим учесницима у процесу освајања нових технологија. Неке од њих су: Институт за хемију, технологију и металургију - ИХТМ, Импамил...

Све ово захтевало је наставак улагања у даљу инфраструктуралну, техничку и технолошку модернизацију упоредо са променама у стилу и начину управљања самом организацијом. Отпочети су разни процеси за усклађивање рада и пословања организације са западноевропским захтевима, већи акценат је стављен на едукацију запослених, затим за циљно-оријентисано формирање савременог радног амбијента и културе понашања и поступања – подједнако унутар организације као и према екстерним партнерима из свих области привредног и друштвеног живота.

Схватајући значај рада у складу са документованим захтевима шире познатих и примењених међународних стандарда, 2006. године уведен је међународни стандард ИСО 9001, који се од тада стално одржава, ресертификује и усклађује са актуелним променама.

До 2000. године организација је достигла такав ниво пословања, да је постала позната, призната у кругу домаћих пословних партнера као и партнера из региона. То јој је донело разноврсна друштвена  признања, а поред тога и још више нових партнера. Све ово је захтевало, не само инфраструктурну обнову, већ и улагања у  људске ресурсе, што је произвело континуалност у повећању изузетно способне и стручне радне снаге. Поштујући принципе „друштвене одговорности  НРК ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о је учествовао и учествује у хуманитарним акцијама и за то добијао Захвалнице.

У данас се претежно бави продајом лабораторијских хемикалија и представљањем фирми. Делатност је стално проширивана и  НРК ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. данас представља фирму, са око 1000 производа, тако организована и технички опремљена да може одговорити на бројне захтеве потенцијалних корисника услуга..